Gizlilik Politikası

GİZLİLİK HÜKÜMLERİ, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI

 

1. Bor Marketim, müşterisinin kişisel bilgilerini korur ve onlara saygı duyar.

 

2. Müşteri, doldurduğu Kayıt Formu ile bilgi sağlayarak, bu bölümde açıklanan uygulamaları kabul etmiş ve onay vermiş sayılır Bor Marketim, müşterisinin kişisel bilgilerini aşağıda açıklanan kurallar ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde işleme tabi tutmaktadır.

 

3. Bor Marketim, her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; üye, müşteri, uzmanının bilgilerini tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet/mobil hizmetler) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, mevzuat ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Bor Marketim’ e ait ürünleri sunabilmek ve Uzman ile arasındaki ilişkinin gereğini yerine getirmek amacıyla Uzmanın kişisel verilerini işleyebilir.

 

4. Bor Marketim, müşterisinden aşağıdaki verileri toplayabilir ve işleyebilir.

 

a. Müşteri tarafından Bor Marketim’ e doğrudan sağlanan bilgiler: Bu kapsama müşterinin Bor Marketim resmi web sitesindeki formları doldurarak veya telefon, e-posta veya başka bir iletişim yöntemi aracılığıyla Bor Marketim ile iletişime geçerek sağladığı doğrudan bilgiler dahildir. Bu bilgiler Uzmanın;

 

·Adı, soyadı

·Mesleği

·Adresi

·Aile Bilgileri

·Aylık Geliri

·Çocuk Sayısı ve yaşları

·Doğum Tarihi

·E-posta adresi

·Sabit ve Cep Telefonu numarası

·Uzmanın numarası

·T.C. Kimlik numarası

·Vergi Kimlik numarası

·Sosyal Sigorta numarası

·Banka Hesap Bilgileri

·Anne – Baba adı ve soyadı

·Pasaport Numarasını içerir.

 

b. Bor Marketim tarafından müşteri hakkında toplanan bilgiler: Bu kapsama müşterinin satın alma geçmişi, girişimci ağı yapısındaki seviyesi, performansı, sponsorluk yaptığı yeni üyelere ilişkin bilgileri girmektedir. Ayrıca müşteri, Bor Marketim resmi web sitesini her ziyaret ettiğinde Bor Marketim aşağıdaki bilgileri otomatik olarak toplayabilir:

 

·Bilgisayar internete bağlanmak için kullanılan İnternet Protokol (IP) adresi

·Oturum açma bilgileri

·İnternet tarayıcısının türü ve versiyonu

·Saat dilimi ayarları

·Tarayıcı eklenti türleri ve versiyonları

·İşletim sistemi ve platformu da dahil olmak üzere teknik bilgiler

· Bor Marketim resmi web sitesine yönlendiren, site içinde ve siteden çıkışta tıklanan (tarih ve saat içeren) Tekdüze Kaynak Konumlandırıcı (URL) akışı da dahil olmak üzere müşterinin ziyaretine ilişkin bilgiler

·Müşterinin incelediği veya aradığı ürünler

·Sayfa yanıt süreleri

·Karşıdan yükleme hataları

·Belirli sayfaların ziyaret süreleri

·Sayfa interaksiyon bilgileri (kaydırma, tıklama ve fare üzerinde)

·Sayfadan çıkış için kullanılan yöntemler

· Bor Marketim müşteri hizmetlerini aramak için kullanılan tüm telefon numaralar

 

c. Bor Marketim tarafından diğer kaynaklardan edinilen bilgiler: Uzmanın Medirevo tarafından yönetilen diğer sitelerden veya sunulan diğer hizmetlerden herhangi birini kullanması durumunda Bor Marketim müşteri hakkında bilgi toplayabilir. Aynı zamanda Bor Marketim , birlikte çalıştığı üçüncü taraflardan da (örneğin, teknik, ödeme ve teslimat hizmetlerindeki iş ortakları ve yükleniciler, reklam ağları, analiz sağlayıcılar, arama bilgisi sağlayıcılar, kredi kayıt büroları gibi) müşteri hakkında bilgi alabilir.

 

d. Bor Marketim, müşterisine ait kişisel bilgileri aşağıdaki amaçlar ve KVKK doğrultusunda kullanır:

 

·Uyuşmazlıkların çözümü, ücret tahsilatı ve sorun giderme dahil olmak üzere yükümlülüklerini yerine getirmek ve Bor Marketim’ dan talep edilen bilgi, ürün ve hizmetleri sağlamak için,

·Hali hazırda müşteri tarafından satın alınmış veya hakkında bilgi istemiş olduğu ürün ve hizmetlere benzer ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak için,

·Müşterinin hakları, menfaatleri, istihkakları ve diğer koşulları sağlamak için,

· Bor Marketim ile müşterinin arasındaki işbirliğinin tabi olduğu vergi yasaları, sosyal güvenlik yasaları, istatistiksel yükümlülükler vs. gibi yürürlükte olan diğer düzenlemelere uyum sağlamak için,

·Müşterinin, Bor Marketim’ nun politikaları ve kurallarına uygunluğunu denetlemek ve temin etmek için,

·Müşterinin ilgisini çekebileceği düşünülen ürün ve hizmetler hakkında bilgi sağlamak veya seçilmiş üçüncü tarafların sağlamasına izin vermek için,

·Uzman, Bor Marketim’nun hizmetlerine ilişkin değişikliklerden haberdar etmek için,

· Bor Marketim, resmi web sitesi içeriğinin müşteri ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulmasını sağlamak için,

·Müşteri ağının etkin bir biçimde yönetilmesini sağlamak için,

· Bor Marketim, resmi web sitesinin yönetimi ve sorun giderme, veri analizi, test, araştırma, istatistik ve anket gibi iç işlemler için;

· Bor Marketim, resmi web sitesinin içeriğinin müşteri ve bilgisayarı için en etkin şekilde sunulduğundan emin olmak amacıyla Bor Marketim resmi web sitesini geliştirmek için;

·Müşterinin istediği zaman sunulan hizmetin interaktif özelliklerini kullanabilmesi için,

· Bor Marketim, resmi web sitesinin güvenliğini sağlamak için;

·Tüketici memnuniyeti performansı ve benzeri çalışmaları da kapsayacak şekilde Müşterilere ve diğer kişilere sunulan reklamların etkinliğini anlamak, ölçmek ve uygun reklamları iletmek için,

·Müşterinin veya Bor Marketim resmi web sitesinin diğer kullanıcılarının ilgisini çekebilecek ürün veya hizmetlere ilişkin öneri ve tavsiyelerde bulunmak için,

·Düzenleyici kurumlar veya diğer yetkili makamların istekleri ve yasal taleplerine yanıt vermek için.

 

e. Bor Marketim , Müşterinin kişisel bilgilerinizi satmaz, kiralamaz veya ticari amaçlı olarak ifşa etmez. Yalnızca Elektronik Ticaret Kanunu, KVKK ve sair mevzuat kapsamında işler.

 

f. Bor Marketim, Bu maddenin (c) bendinde sıralanan faaliyetlerin ifasında destek sağlamaları için Medirevo grup şirketlerine (ana şirket ve bağlı ortaklıklar) müşerinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve işleme izni verebilir.

 

g. Bor Marketim , aşağıda belirtilen seçilmiş üçüncü taraflara müşterinin kişisel bilgilerine erişim sağlama ve net olarak tanımlanmış kapsam ve amaç dahilinde bu bilgileri işleme izni verebilir.

 

·İş ortakları (kargo firma ve acenteleri, fatura-kredi tahsilat büroları, lojistik, müşteri destek gibi çeşitli hizmet sağlayıcılar),

·Mmüşterilere ve diğer kişilere uygun reklamları seçmek ve sunmak için gereken bilgilere ihtiyaç duyan reklamcılar ve reklam ağları,

 

Medirevo, kişileri tanımlayıcı bilgileri reklamcılarına ifşa etmemekle beraber, kullanıcıları hakkında, örneğin reklamlarının belirli bir günde 35 yaş altı 1.000 kadın kullanıcı tarafından tıklandığı bilgisi gibi “yığın veriler” sağlayabilir. Bor Marketim söz konusu yığın verileri reklamcıların hedef kitlelerine ulaşmasını sağlamak amacıyla da kullanabilir. (örneğin, belirli bir bölgeden Bor Marketim sistemine yeni katılan Müşteriler gibi)

· Bor Marketim resmi web sitesinin geliştirilmesi ve optimizasyonunda Bor Marketim’ ye destek olan analiz ve arama motoru sağlayıcılar,

·Müşteri onay vermesi halinde kendisine gönderilecek pazarlama mesajları veya müşteri memnuniyeti anketleri de dahil olmak üzere toplu e-posta çözümleri sağlayıcıları, toplu e-kısa mesaj çözümleri sağlayıcıları gibi, Bor Marketim mesajlarının girişimcilere iletilmesini sağlayan teknik çözüm sağlayıcılar.

 

h. Bor Marketim , müşterinin kişisel bilgilerini üçüncü taraflarla da paylaşabilir.

 

i. Kendisine ait herhangi bir ticari faaliyet veya varlığı satması, satın alması veya başka bir şekilde devretmesi halinde Bor Marketim, müşterinin kişisel bilgilerini söz konusu ticari faaliyet veya varlığın muhtemel satıcı, alıcı veya devralıcısına ifşa edebilir.

 

j. Bor Marketim ’ nun veya varlıklarının tümünün bir üçüncü tarafça satın alınması halinde, müşterilerin kişisel bilgileri de devrolunan varlıklar arasında yer alacaktır.

 

k. Bor Marketim, yasal bir yükümlülüğe uymak veya Bor Marketim içerisindeki geçerli düzenlemeleri yürürlüğe koymak veya uygulamak, veya haklarını, varlıklarını veya Girişimcilerin, müşterilerinin ve diğer kişilerin güvenliğini korumak için Girişimcilerin kişisel bilgilerini ifşa etme veya paylaşma yükümlülüğü olması halinde, bu bilgileri paylaşabilir. Bu maddenin kapsamına, dolandırıcılığı önlemek ve kredi riskini azaltmak amacıyla diğer şirketler ve organizasyonlarla bilgi alışverişi de girmektedir.

 

l. Mevzuat çerçevesinde izin verilen kişi veya kuruluşlar ve bilgi talep etmeye kanunen yetkili kamu otoritesi tüzel kişiler; ana hissedarlarımız, iştiraklerimiz; ticari faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız 3. kişiler, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, bankalar ve diğer 3. Kişiler de bu kapsamdadır.

 

5. Müşteri tarafından Bor Marketim’ ya sağlanan veya Bor Marketim tarafından toplanan kişisel veriler güvenli sunucularda saklanmaktadır. Tüm online ödeme işlemleri SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmekte ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından işlenmektedir. Bor Marketim  online işlemlerde kredi kartı veya banka kartı bilgilerinizi saklamamaktadır. müşteri hakkında toplanan bilgiler KVKK kapsamında Avrupa Ekonomik Alanı (“AEA”) içinde veya dışındaki bir lokasyona aktarılabilir ve burada saklanabilir. Söz konusu bilgiler AEA dışında Bor Marketim veya tedarikçilerinden biri için çalışan personel tarafından işlenebilir. Söz konusu personel diğer şeylerin yanı sıra Müşteri siparişinin karşılanması, ödeme bilgilerinin işlenmesi, istihkaklarının işlenmesi ve destek hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin faaliyette bulunabilir. müşteri, kişisel bilgilerini vererek bu aktarım, saklama ve işleme süreçlerine izin vermiş olur.

 

6. Bor Marketim , kişisel bilgilerin güvenli ve bu duyuru/bildirim/Kitapçık ile yürürlükteki yasalara uygun bir şekilde işleme tabi tutulmasını sağlamak için gerekli tüm makul önlemleri alır. Kişisel veriler Genel Müdürlük, Bor Marketim resmi internet sitesi, diğer elektronik hizmet sağlayıcılar, sözleşmeler, çağrı merkezi ve alternatif kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 

7. BorM arketim , müşterisinin resmi web sitesinin belirli alanlarına erişim sağlayabilmesi için Uzmana bir şifre verdiğinde veya müşteri bir şifre seçtiğinde, bu şifrenin gizli tutulması müşterinin sorumluluğundadır. müşteri bu şifreyi hiç kimseyle paylaşamaz. Paylaşması halinde Hesabı üzerinde yapılan tüm işlemlerden kendisi sorumludur. müşteri, şifresinin kontrolünü kaybetmesi, kişisel verileri üzerindeki kontrolünü de büyük ölçüde kaybetmesi sonucunu doğuracağından, böyle bir durumda derhal M Bor Marketim’yu bilgilendirmesi ve şifresini değiştirmesi gerekmektedir.

 

8. Müşterinin kişisel bilgilerini korumak için elinden gelen tüm özeni göstermesine rağmen Bor Marketim, resmi web sitesine aktarılan bilgilerin güvenliğini garanti edemez, her türlü bilgi aktarımında risk müşteriye aittir.

 

9. Müşteri, kişisel bilgilerinin pazarlama amaçlı kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir. müşteri, bu hakkını bilgilerini toplamak için kullanılan formlarda bulunan uygun kutuları işaretleyerek veya kutulardaki işareti kaldırarak kullanabilir.

 

10. Müşternin, Bor Marketim tarafından tutulan kişisel bilgilerine erişme, düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkı vardır. Uzman hesabına giriş yaparak kişisel bilgilerinin çoğunu görebilir, inceleyebilir ve değiştirebilir.

 

11. Müşteri, Bor Marketim Müşteri Hizmetleri’ne talebini iletmek şartıyla, hesabını kapatabilir. Ancak Medirevo, kanunlara uyma, dolandırıcılığı önleme, borç tahsilatı, anlaşmazlıkları çözümleme, soruşturmalara destek olma ve yasaların izin verdiği işlemleri yapma amacıyla kapatılmış hesaplardaki kişisel bilgileri korumaya devam eder.

 

12. Müşteri, Bor Marketim’ ya başvurarak, kişisel verilerinin;

 

a.işlenip işlenmediğini öğrenme,

b.işlenmişse bilgi talep etme,

c.işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d.aktarılan kişileri bilme,

e.eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme

f.KVKK m. 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde silinme ve yok edilmesini isteme,

g.aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri kapsamında yapılan işlemleri öğrenme,

h.münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i.kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

13. Bor Marketim, müşteri, Bor Marketim müşteri ağının bir üyesi olduğunda, müşteri ağının diğer üyelerinin kişisel bilgilerini işleyebilmesi için aşağıdaki hükümler çerçevesinde yetki verir. müşteri da bu bilgileri ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükler ve özellikle kendisine tevdi edilen verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin kurallara uygun bir şekilde işlemeyi taahhüt eder. müşteri temel yükümlülükleri şunlardır:

 

·Kendisine Bor Marketim tarafından tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri yalnızca yukarıda belirtilen veri işleme amacı kapsamında işleme almak,

·Bağlayıcı kanun hükümleri aksini gerektirmedikçe, kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçıkta belirtilmeyen bir şekilde kullanıma sunmaya yönelik faaliyetlerden kaçınmak,

· Bor Marketim ile ilişkisinin sona ermesinden sonra, kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgileri derhal iade etmek ve söz konusu bilgileri yukarıda belirtilen hedefin yerine getirilmesi amacıyla kaydetmiş olduğu elektronik veri taşıyıcılardan silmek.

 

14. Bor Marketim , müşteriye tevdi edilmiş kişisel verileri korumaya yönelik olarak uyguladığı yöntemleri denetleme hakkına sahiptir. Talep etmesi halinde, müşteri derhal M Bor Marketim’ye böyle bir denetimi yapma fırsatı sunmakla yükümlüdür.

 

15. Müşteri, Bor Marketim’nun bu duyuru/bildirim/Kitapçık kapsamında kendisine tevdi edilmiş olan kişisel bilgilerin işlenmesine, özellikle kişisel bilgilerin korunmasına yönelik olarak alınan önlemlere ilişkin tüm sorularını derhal ve doğru bir şekilde yanıtlamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

16. Müşterinin kişisel bilgileri bu duyuru/bildirim/Kitapçık hükümlerine aykırı bir biçimde kullanması halinde, Bor Marketim, müşteri kaydını feshetme hakkına sahiptir.

 

17. Bor Marketim, müşteri, kişisel bilgilerin bu duyuru/bildirim/Kitapçığa aykırı bir biçimde işlenmesinden dolayı üçüncü taraflara karşı doğabilecek yükümlülüklerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

18. Bor Marketim resmi web sitesinde, müşteri, web sitesinin diğer kullanıcılarından ayırt etmek için çerezler (web sitesi kullanıcılarının bilgisayarına yerleştirilen küçük dosyalar) kullanılabilir. Bunun amacı, müşteri web sitesini gezerken, ona iyi bir deneyim sunmak ve web sitesini geliştirmeye olanak vermektir. Bor Marketim bu Çerezleri, bilgi akışını analiz etmek; hizmetleri, içeriği ve reklamları kişiselleştirmek, reklam etkinliğini ölçmek, güven ve güvenliği desteklemek için kullanır. Bazı çerezler kişisel bilgiler içerir, örneğin müşteri, sisteme giriş yaparken “beni hatırla” tuşuna bastığında bir çerez kullanıcı adının hatırlanmasını sağlar. müşteeri, Çerezlere izin vererek bunu kabul etmektedir.

 

19. Bor Marketim’in duyuru/bildirim/Kitapçığın bu bölümünde yapacağı her türlü değişiklik Bor Marketim resmi web sitesinde yayınlanacak ve gerektiğinde müşteriye e-posta veya başka bir yöntemle bildirim yapılacaktır. Değişiklikler yayın tarihinde yürürlüğe girer. Bu değişikliğin yürürlüğe girmesini takiben müşterinin, Bor Marketim resmi web sitesini kullanması veya bir sipariş vermesi, söz konusu değişiklikleri kabul ettiği anlamına gelir.

 

20.Telif haklarının Bor Marketim’ya ait olduğu tasarımlar, programlar, metinler, grafik ve çalışmaları, yazılı ve görsel yayınların tamamı, DVD, CD, videolar, fotoğraflar, görseller, güfte ve müziklerin Çoğaltılması ve kullanılması Bor Marketim’in yazılı onayına tabidir

Bu site çerez kullanıyor. Siteye göz atmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.